Tamagotchi iD L 連動サイト
対応機種一覧


『Tamagotchi iD L』は、次の機種でダウンロードに対応してるよ!

auの対応端末
ソフトバンクの対応端末

スマートフォン シリーズ
N-06D
P-06D
L-06D
F-11D
SH-04F
F-05F
SO-04E
F-01F
F-03F
SO-01F
F-09E
F-07E
L-05E
N-06E
F-06E
SH-06E
HW-03E
L-04E
N-04E
L-02E
SO-02E
SH-04E
SO-01E
F-03E
N-03E
SH-09D
SH-02E
N-02E
L-01E
SH-01E
SH-10D
L-06D
L-05D
F-09D
P-06D
F-11D
SO-05D
T-02D
N-07D
L-05D
SH-09D
F-09D
SH-07D
SH-06D
SO-03D
N-05D
F-08D
N-04D
SH-04D
F-07D
P-02D
F-05D
N-01D
SH-01D
T-01D
SH-02D
F-03D
P-01D
P-07C
SH-13C
F-12C
SO-02C
SH-12C
SH-03C
SH-10B

docomo STYLE series
F-01E
F-02A
F-02B
F-02C
F-02D
F-04C
F-04D
F-05C
F-06D
F-07B
F-08A
F-08B
F-10C
L-01B
L-01C
L-02B
L-03A
L-03B
L-04A
L-04B
L-10C
N-01B
N-01C
N-01E
N-02A
N-02C
N-02D
N-03A
N-03B
N-03D
N-05A
N-05B
N-06B
N-08A
P-01E
P-02A
P-02B
P-02C
P-03A
P-03D
P-04C
P-05B
P-06A
P-06B
P-06C
P-07B
P-08A
P-10A
SH-02A
SH-02B
SH-02C
SH-03D
SH-04B
SH-04C
SH-05A
SH-05B
SH-05D
SH-06B
SH-08A
SH-08B
SH-11C

docomo PRIME series
CA-01C
F-01A
F-01B
F-01C
F-03A
F-04B
F-06B
F-09A
F-09C
L-01A
L-06A
N-01A
N-02B
N-03C
N-04B
N-06A
N-07A
P-01A
P-01B
P-03C
P-04B
P-05C
P-07A
SH-01A
SH-01B
SH-01C
SH-03A
SH-06A
SH-07B
SH-10C

docomo SMART series
F-03B
F-03C
F-04A
F-11C
N-04A
N-05C
N-07B
N-09A
P-01C
P-03B
P-04A
P-05A
P-09A
SH-09B

docomo PRO series
N-08B
SH-03B
SH-04A
SH-05C
SH-06C
SH-07A

906i series
F906i
N906i
N906iL
N906iμ
P906i
SH906i
SH906iTV
SO906i

905i series
D905i
F905i
F905iBiz
N905i
N905iBiz
N905iμ
P905i
P905iTV
SH905i
SH905iTV
SO905i
SO905iCS

904i series
D904i
F904i
N904i
P904i
SH904i

903i series
D903i
D903iTV
F903i
F903iX(F903iX HIGH-SPEED)
N903i
P903i
P903iTV
P903iX(P903iX HIGH-SPEED)
SH903i
SH903iTV
SO903i
SO903iTV

902i series
D902i
D902iS
F902i
F902iS
N902i
N902iL
N902iS
N902iX(N902iX HIGH-SPEED)
P902i
P902iS
SO902i
SO902iWP+

901i series
D901i
D901iS
F901iC
F901iS
N901iC
N901iS
P901i
P901iS
P901iTV

900i series
D900i
F900i
F900iC
F900iT
N900i
N900iG
N900iL
N900iS

706i series
F706i
L706ie
N706i
N706iII
N706ie
P706ie
P706iμ
SH706i
SH706ie
SH706iw
SO706i

705i series
D705i
D705iμ
F705i
L705i
L705iX
N705i
N705iμ
P705i
P705iμ
SH705i
SH705iII
SO705i

704i series
D704i
F704i
L704i
N704iμ
P704i
P704iμ
SH704i
SO704i

703i series
D703i
F703i
N703iD
N703iμ
P703i
P703iμ
SH703i
SO703i

702i series
D702i
D702iBCL
D702iF
F702iD
M702iG
M702iS
N702iD
N702iS
P702i
P702iD
SO702i

701i series
D701i
D701iWM(Music Porter II)
N701i
N701iECO
P701iD

700i series
F700i
F700iS
N700i
P700i
SA700iS

らくらくホン series
F-07A(らくらくホン ベーシックII)
F-08C
F-09B
F-10A(らくらくホン6)
F882iES(FOMAらくらくホンIII)
F883iES(らくらくホンIV)
F883iESS(らくらくホンIVS)
F884i(らくらくホン プレミアム)
F884iES(らくらくホンV)

キッズケータイ series
F-05A(キッズケータイ)
F801i(キッズケータイ)
SA800i(キッズケータイ)

その他
D800iDS
D851iWM(Music Porter X)
F-06A
F-07C
L852i(PRADA Phone by LG)
N601i(SIMPURE N1)
P705iCL(PROSOLID μ)
P851i(prosolid II)
SH-08C
SH-09C

auの対応端末
ソフトバンクの対応端末

上へ


(C)BANDAI・WiZ 2004
(C)BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2010TeamたまごっちTV